CONOSCO
Magnus Sjölin
Hedbäcksgatan 7
216 20 Malmö

Tel/fax: 040-13 45 18
Mobil: 070 877 32 63

E-post: magnus.sjolin@telia.com

Välkommen till CONOSCO

Behöver Du hjälp och goda råd vid Asienaffärer?

Kraven är mycket höga och råden måste ta hänsyn till helheten och konsekvenserna, samt vara goda, konkreta, och realistiska! I affärer får man sällan mer än en chans!

För att kunna genomföra detta, har jag i första hand min egen erfarenhet från arbete i och med Asien sedan 1980. Detta kompletteras med ett nätverk av professionella kontakter och partners i Asien som garanterar att jag hela tiden arbetar med aktuell och tillförlitlig information.

Tillsammans med mitt nätverk, kan jag sedan producera och leverera dom produkter som kunderna behöver och önskar:


© Copyright Conosco 2008