CONOSCO
Magnus Sjölin
Hedbäcksgatan 7
216 20 Malmö

Tel/fax: 040-13 45 18
Mobil: 070 877 32 63

E-post: magnus.sjolin@telia.com

Om oss

CONOSCO – Affärsutveckling Asien startades 2003. Affärsidén är att utnyttja mina erfarenheter och kontakter för att utveckla svenskt näringsliv.

Jag är civilingenjör, maskinteknik PO, med examen från Chalmers Tekniska Högskola 1970. Första anställningen var hos Alfa Laval i Lund. 1974 bar det av till Italien med arbete i projektledningen för uppförandet av det nya Centralmejeriet i Rom. Från ritning till full produktion!

Under perioden 1980 – 2003 har han varit verksam i Asien. 1980-1985 som divisionschef för Alfa Laval i ett ”joint venture” i Japan, 1985 – 1988 som marknadschef för Exportrådet i Japan, 1988- 1998 som Asienchef för Flex Link Systems (Flex Link Systems var ett affärsområde inom SKF och såldes under perioden till EQT) i Japan och Singapore, 1998-1999 VD för Royal Sweden Home K. K. i Japan och 2000 – 2003 chef för Exportrådet i Shanghai, Kina.

Under denna period har jag varit ansvarig för att starta upp bolag i Kina, Japan, Singapore och Australien. Dessutom att etablera och utveckla distributörsnätverk i Japan, Korea, Taiwan, Kina, Singapore, Australien, Indien, Thailand och Malaysia. 

I mitt nätverk ingår affärsmän, affärskonsulter, myndigheter och specialister på legala, finansiella och administrativa frågor i Kina, Korea, Japan, Taiwan och flera andra länder i Asien. Detta garanterar aktualitet, kvaliteten och tillförlitligheten i mitt arbete.  


© Copyright Conosco 2008