CONOSCO
Magnus Sjölin
Hedbäcksgatan 7
216 20 Malmö

Tel/fax: 040-13 45 18
Mobil: 070 877 32 63

E-post: magnus.sjolin@telia.com

Företagsinformation

Många diskussioner initieras av kontakter enbart via Internet. För att reducera riskerna med detta, är det viktigt att kontrollera motpartens identitet och verksamhet.

Vi undersöker officiell information som rör företagets registrering, historia och verksamhet för att få en bild av verksamheten. Vidare tar vi kontakt med företaget, utan att röja vår uppdragsgivare om så önskas. Detta brukar ge svar på om företaget driver den verksamhet man har uppgivit.

För att får en bild av den verkliga situationen för verksamheten, uppsöker vi normalt sett även den adress där företaget uppgett. Det är nämligen inte ovanligt att det finns en adress, men att man inte har någon egentlig verksamhet där. I så fall försöker vi utreda orsakerna.

Vi gör en rapport om det vi funnit och presenterar denna för vår kund.

Kostnaden för denna typ av tjänst är SEK 8 000 per företag plus 25 % moms. 


© Copyright Conosco 2008