CONOSCO
Magnus Sjölin
Hedbäcksgatan 7
216 20 Malmö

Tel/fax: 040-13 45 18
Mobil: 070 877 32 63

E-post: magnus.sjolin@telia.com

Leverantörssökning

Det är enkelt att söka leverantörer i Kina via Internet. Men då är Du hänvisad till information som visas på hemsidor och det som motparten uppger. Dessutom är det svårt att avgöra om Du har kontakt direkt med tillverkaren eller ett handelsbolag. Vidare finns idag på nätet enbart en del av dom potentiella leverantörerna representerade.

Baserat på kundens krav och önskemål gör vi en marknadsundersökning och tar in offerter på den produkt som kunden efterfrågar. Vi väljer sedan ut minst två leverantörer som vi anser vara lämpliga. För dessa tar vi fram information om företaget och all kontaktinformation. Detta redovisas till kunden tillsammans med offerterna.

Ett sådant uppdrag gör vi till ett fast pris av SEK 12 500 per produkttyp plus moms 25 % och eventuella kostnader för resor etc.

 

Uppföljningstjänster.

Det är fritt för kunden att sedan arbeta vidare på egen hand eller tillsammans med oss. Detta samarbete sker till en timkostnad av SEK 485 plus moms 25 % eller enligt separat överenskommelse vid större uppdrag.  


© Copyright Conosco 2008